VERDIER

"Vi produserer hos nøye utvalgte produsenter, av de dyktigste innen sine fagfelt"

Riccovero tar samfunnsansvar, og følger de gjeldende retningslinjene og krav som stilles til produksjon av klær og tekstiler. 

Hele 70% av vår produksjon skjer i Europa med Europeiske materialer og tekstiler. Her er det oversiktlige og ryddige forhold. 30% av vår produksjon foregår i Kina, et land som har hatt en enorm utvikling de seneste årene - Vi er svært opptatt av at arbeidernes sosiale rettigheter stadig forbedres der. Vi har gode og klare samarbeidsavtaler med våre produsenter, og gjennom besøk og tett samarbeid er vi trygge på at forholdene er gode.    

Vår produksjon i dag er et resultat av vår historie og vår stolthet for konfeksjonsfaget og skredderarven. Produksjonen har utviklet seg gjennom generasjoner, helt tilbake til starten i 1936.

Vi produserer hos nøye utvalgte produsenter, av de dyktigste innen sine fagfelt. Vi fokuserer hele tiden på å utvikle samarbeidet, og oppnå langsiktige relasjoner, dette mener vi er den aller beste måten å sikre våre høye krav om kvalitet.

Med våre samarbeidspartnere har vi signerte samarbeidsavtaler som sikrer arbeidstakernes rettigheter. For oss er det aller viktigste en gjensidig tillit og respekt, som bygges opp gjennom et langvarig og tett samarbeid, herunder besøk og regelmessige møter.

Viktigste krav i våre samarbeidsavtaler:

  • Ingen form for barnearbeid eller noen form for tvangsarbeid. 

  • Arbeidsforhold i tråd med nasjonale lover og regler, og internasjonale konvensjoner.

  • Ingen diskriminering.

  • Forskriftsmessige produksjonslokaler.

PRODUSENTER

Våre produsenter er små, og har hovedsakelig mellom 50-150 medarbeidere. Dette skaper oversiktlige arbeidsforhold, og gjør det lettere for oss å kontrollere at forholdene er gode, og at lover og retningslinjer blir fulgt. 

Portugal  
Siden 1988 har vi produsert ved skjorter ved vår trofaste produsent i Portugal, denne produsenten produserer også for andre ledende europeiske merkevarer. Produsenten har en høy skredder- og fagkunnskap. I tillegg til kompetansen bruker naturligvis europeiske stoffer fra ledende vevere, for å skape den ypperste kvaliten. Vi produserer også sko i Portugal, produksjonen foregår i et område som er spesielt kjent for sin sko-produksjon, og leverer svært høy kvalitet. 

Slovakia 
Vi har to produsenter i Slovakia, et land som er kjent for å produsere konfeksjon i Europa. Her produserer vi alle våre konfeksjonerte plagg; dresser, blazer, vester, bukser, frakker, drakter og kjoler. Vi bruker stoffer fra de beste ullveverne i Italia, Portugal og Tyrkia. Dette er ullvevere som leverer til de fleste ledende internasjonale merkevarer, også i high end segmentet. 

Kina 
I underkant av 30% av vår produksjon skjer i Kina. Vi har et nært og langsiktig samarbeid med våre 4 produsenter i Kina (30-150 medarbeidere). Disse besøker vi jevnlig 1-2 ganger i året. Vi er trygge på at medarbeiderne har mer enn minstelønn, gode arbeidsvilkår, ikke benytter seg av barnearbeid, samt har sosiale rettigheter.  Videre at bygningene er i god stand,  med rømmningsveier og førstehjelpsutstyr.

For Riccovero er sikker og god kvalitet en av grunnsteinene for videre utvikling. Den beste måten å oppnå dette på er gjennom langsiktig samarbeid med våre produsenter. Dette er etter vår mening en god strategi for en bærekraftig produksjon, og et samarbeid som er med på å gi våre produsenter forutsigbare rammevilkår og muligheten for å utvikle seg som produsent og arbeidsplass. Vi kan da kontinuerlig forbedre våre produkter, og vårt samarbeid.