RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

INNLEDNING
Den 25. Mai 2018, gjennomfører vi EUs Generelle Personvernforordning (GDPR). I den forbindelse har vi oppdatert vår personvernerklæring og ønsker å ivareta ditt personvern. Ricco Vero AS verner om ditt personvern når du bruker våre tjenester. Vi har derfor utarbeidet retningslinjer som forklarer hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger.

Personopplysningene som er oppgitt til Ricco Vero AS ved kjøp, brukes til inngåelse og utførelse av leveringsavtalen, for å opprettholde kundeforholdet, samt til markedsaktiviteter som gjennomføres av RICCOVERO.

For å kunne gjennomføre bestillinger er det nødvendig å oppgi opplysningene til tredjepart. Ricco Vero AS oppgir personopplysninger til transportforetak for gjennomføring av levering og varsling.

Ricco Vero AS selger eller overlater aldri personopplysninger for markedsaktiviteter fra andre foretak enn Ricco Vero AS.

HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Ricco Vero AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er derfor ansvarlig for at dine opplysninger blir behandlet på riktig måte i samsvar med gjeldende lovgivning.

HVOR LAGRES MINE OPPLYSNINGER?
De personopplysningene som innhentes vil bli holdt innenfor Norge. Vi gir ikke ut personopplysninger til tredjeparter, unntatt i situasjoner der dette er påkrevd som følge av en lovbestemt plikt. Ricco Vero AS kan også overføre dine personopplysninger til en tredjepart i situasjoner som angitt nedenfor i disse personvernretningslinjene.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLES INN?
Vi samler inn og lagrer den informasjonen om deg som du gir til oss, for eksempel navn, adresse, kjønn, fødselsdato, e-postadresse og mobiltelefonnummer, samt informasjon om hvordan du vil bli kontaktet av oss (via e-post og/eller SMS).

Vi samler også inn opplysninger ved kjøp og besøk på vår hjemmeside, slik som elektronisk identitet, informasjon om kjøpte varer, pris, dato og butikk for kjøpet og eventuelle returer. Dersom du deltar på et arrangement eller kontakter oss, samler vi også dine personopplysninger i denne sammenheng.

HVORDAN BRUKER VI DINE KONTAKTOPPLYSNINGER?
Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

  • For å kunne bekrefte din identitet
  • Behandle dine bestillinger og returer
  • Kontakte deg med varsling om levering, eller dersom det oppstår et problem vedrørende leveringen av dine varer
  • Kontakte deg når bestillingen kan hentes
  • Besvare dine spørsmål via e-post eller kundeservice
  • Analyse og segmentering av målrettede kampanjer
  • Utsending av generell informasjon og målrettede kampanjer (via e-post, sms eller sosiale medier)
  • Informere om eventer/arrangementer
  • Invitasjon til eventer/arrangementer
  • Forhindre bedrageri eller misbruk av våre tjenester

LAGRINGSTID
Vi kommer ikke til å lagre dine personopplysninger i en lengre periode enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene som angitt over eller så lenge vi er forpliktet til å lagre dine personopplysninger etter loven. Etter dette vil dine opplysninger slettes. Fakturaer lagres i henhold til bokføringsloven.

HVILKE RETTIGHETER HAR DU?
Du kan når som helst tilbakekalle eller endre det samtykket du har gitt eller velge bort reklame fra riccovero.no, gjennom kundeservice eller via de e-postene du mottar.

Du har når som helst rett til å motta informasjon om hvilke personopplysninger som finnes lagret hos oss, formålet med behandlingen av disse personopplysningene og informasjon om hvor disse personopplysningene er hentet fra. Forespørsel om å motta slik informasjon skal være skriftlig og sendes til vår kundeservice riccovero@riccovero.no.

Dersom du mener at de personopplysningene Ricco Vero AS behandler er feil eller at disse er blitt behandlet i strid med gjeldende lov, har du også rett til å be om at disse personopplysningene rettes opp, blokkeres eller fjernes. Dette gjør du enten via riccovero.no eller ved å kontakte vår kundeservice.

HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Dine personopplysninger vil ikke overføres eller selges til tredjeparter for reklameformål. Dine personopplysninger kan imidlertid utleveres til tredjeparter dersom dette er nødvendig for å yte tjenester til deg, f. eks til leverandører for å håndtere levering av bestilte varer og for analyse av dine personopplysninger for distribusjon av tilbud.

Våre samarbeidspartnere er kontrahert av oss, og de får kun bruke de personopplysningene som stilles til deres rådighet, i overenstemmelse med våre instruksjoner. Vi er juridisk ansvarlige for den behandlingen som skjer i våre servicebedrifer.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Ricco Vero AS tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves etter loven for å sørge for at dine personopplysninger ikke manipuleres, går tapt, blir ødelagt eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner er i stadig endring i takt med den tekniske utviklingen.

Alle transaksjoner som utføres gjennom hjemmesiden der dine personopplysninger anvendes krypteres ved hjelp av SSL (Secure Socket Layer)