Produksjon og etiske retningslinjer

 

Riccovero tar samfunnsansvar. Vi følger de gjeldende retningslinjene og krav som stilles. Det er helt uaktuelt for oss å produsere våre klær hos produsenter som ikke følger de. 

Hele 70% av vår produksjon skjer i Europa med Europeiske materialer og stoffer. Her er det oversiktlige og ryddige forhold. 30% skjer i Kina, et land som har hatt en enorm utvikling, og vi er glad for å se at arbeidernes sosiale rettigheter stadig forbedres der. Vi har samarbeidsavtaler med våre produsenter, og gjennom besøk og tett samarbeid er vi trygge på at forholdene er gode.    

Vår produksjon i dag er et resultat av vår historie og vår stolthet for konfeksjonsfaget og skredderi. Produksjonene har utviklet seg gjennom generasjoner, helt tilbake til starten i 1936.

Vi produserer hos utvalgte produsenter, av de dyktigste innen sine fagfelt. Vi fokuserer hele tiden på å utvikle samarbeidet, og oppnå langsiktige relasjoner,  dette er den aller beste måten å sikre våre høye krav om kvalitet.

Med våre samarbeidspartnere har vi signerte samarbeidsavtaler som sikrer arbeidstakernes rettigheter. For oss er det aller viktigste en gjensidig tillit og respekt, som bygges opp gjennom et langvarig og tett samarbeid, herunder besøk og regelmessige møter.

Viktigste krav i våre samarbeidsavtaler:

  • Ingen form for barnearbeid eller noen form for tvangsarbeid. 

  • Arbeidsforhold i tråd med nasjonale lover og regler, og internasjonale konvensjoner.

  • Ingen diskriminering.

  • Forskriftsmessige produksjonslokaler.

Vår standard samarbeidsavtale kan leses her.

Produsentene 
Våre produsenter er små, og har hovedsakelig mellom 50-150 medarbeidere. Dette er oversiktlig og gjør det lettere for oss å vite at forholdene er gode, og at lover og retningslinjer blir fulgt. 

Portugal  
Siden 1988 har vi produsert ved samme skjorteprodusent i Portugal, denne produsenten produserer og for andre ledende europeiske merkevarer. Produsenten har en høy skredder- og fagkunnskap. Vi bruker naturligvis europeiske stoffer fra ledende vevere. 

Vår produsent av sko i Portugal, er lokalisert i et område som er spesielt kjent for sin sko-produksjon. 

Slovakia 
Vi har to produsenter i Slovakia, et land som er kjent for å produsere konfeksjon til Europa. Her produserer vi all vår konfeksjon : dresser, blazer, vester, bukser, frakker, drakter og kjoler. Vi bruker stoffer fra de beste ullveverne i Italia, Portugal og Tyrkia. Dette er ullvevere som leverer til de fleste ledende internasjonale merkevarer, også i high end segmentet. 

Italia
Italia er jeansens vugge, og hva er mer naturlig enn å produsere våre jeans her. 

Kina 
I underkant av 30% av vår produksjon skjer i Kina. For oss er det ikke tema å flytte produksjonen til land med lavere lønnskostnader. 

Vi har et nært og langsiktig samarbeid med våre 4 produsenter i Kina (30-150 medarbeidere). Disse besøker vi jevnlig 1-2 ganger i året. Vi er trygge på at medarbeiderne har mer enn minstelønn, har gode arbeidsvilkår, ikke benytter seg av barnearbeid, samt har sosiale rettigheter.  Videre at bygniingene er i god stand,  med rømmningsveier og førstehjelpsutstyr.

For Riccovero er sikker og god kvalitet en av grunnsteinene for videre utvikling. Beste måten å oppnå det på er gjennom langsiktig samarbeid med vår produsenter. Dette er etter vår mening en god strategi for en bærekraftig produksjon, og et samarbeid som er med på å gi våre produsenter forutsigbare rammevilkår og utvikle seg som produsent og arbeidsplass. Vi kan da kontinuerlig forbedre våre produkter, og vårt samarbeid.